Върни се горе

До всички участници във вътрешен конкурентен избор: "Услуги по почистване, щадящи околната среда, на на сгради, ползвани от Агенция по вписванията“ по Рамково споразумение №СПОР-28/21.12.2017 г. по поръчка на ЦОП „Услуги по почистване, щадящи околната среда”

На осн. чл. 43, ал. 4 от ЗОП публикувам Решение №РД-04-6 /26.04.2018 г. за избор на изпълнители по горецитираната поръчка.

            Решението е изпратено чрез СЕВОП, секция „Съобщения“ на мини-процедурата. Решението е публикувано в партидата на поръчката и в раздел „Съобщения на профила на купувача.

Решението подлежи на обжалване, съгласно посочено в него.

Решение за избор на изпълнител
pdf файл, 539,4 KB, качено на 27.04.2018

pdf document