Върни се горе

До участниците във вътрешен конкурентен избор на изпълнител на договор по рамково споразумение № СПОР-8/16.05.2017 г. с предмет: „Доставка на оригинални тонери и други консумативи за печат за копирни и печатащи устройства с различни марки” за нуждите на Агенция по вписванията: "Ронос" ООД, , "Роел-98" ООД, Кооперация "Панда":

Издадено е решение за избор на изпълнител №РД-03-3/21.07.2017 г.

Към решението