Върни се горе

До "Мултико 92" ООД, Кооперация "Панда", "Роел-98" ООД и "Мениджмънт бизнес машин" ООД: по поръчка с предмет „Доставка на нерециклирана копирна хартия за нуждите на Агенция по вписванията“ (2), №0946 в СЕВОП, е издадено Решение №РД-04-22/18.10.2018 г. за изменение на Решение №РД-04-18/10.09.2018 г. и за определяне на втория класиран участник за изпълнител.

Решение: