Върни се горе

До 1. „Телелинк Бизнес Сървисис“ ЕАД, ЕИК 130545438,    2. „Индекс-България“ ООД, ЕИК 121415869,   3. „Лирекс БГ“ ООД, ЕИК 121057952,   4. „Сиенсис“ АД, ЕИК 121708078

На осн. чл. 43, ал. 4 от ЗОП ви уведомявам за взето от възложителя решение по предварителния подбор РД-04-29/28.11.2018 г. по поръчка с предмет "Надграждане на информационните центрове за данни на Агенция по вписванията".

Решение: