Върни се горе

До МУЛТИКО 92 ООД, РОНОС ООД и РОЕЛ 98 ООД, участници в процедура Доставка на нерециклирана копирна хартия за нуждите на Агенция по вписванията“№2606 в СЕВОП:

Чрез СЕВОП Ви е изпратен Протокол №1 от 26.10.2021 г. на комисията за разглеждане на офертите.
За предприемане на действия, съгласно описаното в протокола.

Протокол 1 от 26.10.2021 г.
docx файл, 455,9 KB, качено на 26.10.2021

docx document