Върни се горе

До „РОЕЛ-98“ ООД, МЕНИДЖМЪНТ БИЗНЕС МАШИН ООД, Кооперация “Панда” и Мултико 92 ООД, участници във вътрешен конкурентен избор за определяне на изпълнител по поръчка "Доставка на нерециклирана копирна хартия за нуждите на Агенция по вписванията" (2), №0946 в СЕВОП, рамково споразумение №СПОР-30/21.12.2017 г.:

Издадено е решение за прекратяване на процедурата №РД-04-32/03.12.2018 г.

Решението е публикувано в електронната преписка на поръчката. Към решението: