Върни се горе

До "Стар Пост" ООД, "Български пощи" ЕАД и "МиБМ Експрес" ООД, участници в поръчка с предмет: „Предоставяне на пощенски услуги за нуждите на Агенция по вписванията“, №2163 в СЕВОП

Решение №РД-04-15 от 04.09.2020 г. за определяне на изпълнител