Върни се горе

До Престиж Бизнес 93 ООД, ПЕРУН-ККБ ЕООД, Контракс АД, Кооперация “Панда”,

участници във вътрешен конкурентен подбор с предмет " Доставка и монтаж на офис-мебели и столове за нуждите на Агенция по вписванията", №0987 в СЕВОП: отварянето на ценовите предложения е насрочено за 08.11.2018 г., 15:00 ч.