Върни се горе

До "Български пощи" ЕАД и „М И БМ ЕКСПРЕС“ ООД, участници в поръчка "Предоставяне на пощенски услуги за нуждите на Агенция по вписванията" - №2638 в СЕВОП, покана изх. №92-01-56/ 15.04.2022 г.: Отваряне на ценовите предложения: 05.05.2022 г., 11:00 ч.