Върни се горе

До БЪЛГАРСКИ ПОЩИ ЕАД, Стар Пост ООД и МиБМ ЕКСПРЕС ООД, 

Участници в процедура по чл. 82 от ЗОП (вътрешен конкурентен избор) „Предоставяне на куриерски услуги за нуждите на Агенция по вписванията“, по Покана №92-01-72/ 27.06.2019 г., провеждана електронно в Системата за електронно възлагане на обществени поръчки (СЕВОП) с №1445: отварянето на ценовите оферти ще се състои на 12.07.2019 г. в 10:00 ч. в СЕВОП.