Върни се горе

До „РОНОС“ ООД, „РОЕЛ-98“ ООД, Кооперация „Панда“,
участници във вътрешен конкурентен избор, №1364 в СЕВОП: отварянето на ценовите предложения е насрочено за 21.06.2019 г., 11:00 ч.

Доклад утвърден на 4.07.2019г.
pdf файл, 1,4 MB, качено на 05.07.2019

pdf document