Върни се горе

До „РОНОС“ ООД, „РОЕЛ-98“ ООД, Кооперация „Панда“,

участници във вътрешен конкурентен избор, №1362 в СЕВОП: отварянето на ценовите предложения е насрочено за 21.06.2019 г., 11:00 ч.