Върни се горе

До „КОМЕКС РМ“ ЕООД, „Це Ес Ге България“ ООД, „РАЙТ КЛИЙНИНГ“ ООД, ДЗЗД „ВИП“,

участници във вътрешен конкурентен избор с предмет „Услуги по почистване, щадящи околната среда, на сгради, ползвани от Агенция по вписванията“ (2019 - 2020 г.), №1282 в СЕВОП: отварянето на ценовите предложения е насрочено за 27.05.2019 г., 11:00 ч.