Върни се горе

До „ПЕРУН-ККБ“ ЕООД, ЕИК 101729823, „Престиж Бизнес 93“ ООД, ЕИК 811130355,  Кооперация „Панда“, ЕИК: 000885099, „КОНТРАКС“ АД, ЕИК 175415627, участници в процедура

„Доставка и монтаж на офис-мебели и столове за нуждите на Агенция по вписванията“, №1809 в СЕВОП

Отваряне на ценовите оферти: 16.01.2020 г., 10:00 ч.