Върни се горе

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ОТВАРЯНЕ НА ЦЕНОВИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ

по поръчка с предмет " Осъществяване на услуги по хигиенизиране на работните помещения в сградата на АВ – София и регионалните структури“

Агенция по вписванията уведомява, че на 24.01.2017 г. от 14:00 часа в сградата на Агенция по вписванията, ул. „Елисавета Багряна“ № 20, етаж 3, заседателна зала, ще бъдат отворени ценовите предложения по обществена поръчка с предмет „Осъществяване на услуги по хигиенизиране на работните помещения в сградата на АВ – София и регионалните структури”, открита с Решение РД-04-10/14.10.2016 г. на изпълнителния директор на Агенция по вписванията, № 00447-2016-0004 в Регистъра на обществените поръчки.