Върни се горе

До "ВЕНС-7-С" ООД и "АНАДАР-ПРИНТ" ЕООД, участници в открита процедура с предмет: "Доставка на корици, подвързване и преподвързване на книги, водени от Служби по вписванията към регионални дирекции Бургас, Пловдив, Велико Търново, Варна, Враца и София" : Отварянето на ценовите оферти ще се състои на 16.07.2019 г. от 14.00. ч.