Върни се горе

Отваряне на ценови оферти по процедура по чл.82 от ЗОП „Доставка на оригинални тонери и други консумативи за печат за копирни и печатащи устройства с марка HP (Ейч Пи) за нуждите на Агенция по вписванията”, по Покана №92-00-1/28.06.18г., провеждана електронно в Системата за електронно възлагане на обществени поръчки (СЕВОП) №0884 на адрес:  <o:p></o:p>

https://sevop.minfin.bg/Content/Tender/TenderProperties.aspx?tenderId=884  <o:p></o:p>