Върни се горе

До "Стар пост" ООД, "Български пощи" ЕАД, "МиБМ експрес" ООД, участници в процедура на вътрешен конкурентен избор по чл. 82 от ЗОП с предмет: "Предоставяне на пощенски услуги за нуждите на Агенция по вписванията", №2163 в СЕВОП

Отваряне на ценови оферти: 12.08.2020 г., 9:30 ч.