Върни се горе

До „Престиж Бизнес 93“ ООД, ЕИК 811130355, ПЕРУН-ККБ“ ЕООД, ЕИК 101729823 Кооперация „Панда“, ЕИК 000885099 и „КОНТРАКС“ АД, ЕИК 175415627, участници в процедура

 

„Доставка и монтаж на офис-столове за нуждите на Агенция по вписванията“, №2116 в СЕВОП

Отваряне на ценовите оферти: 22.07.2020 г., 10:30 ч.

Съобщение за отваряне на ценовите оферти
doc файл, 22,0 KB, качено на 17.07.2020

doc document