Върни се горе

До „РОЕЛ-98“ООД,  ЕИК 121798467, „МУЛТИКО-92“ ООД, ЕИК 040606358, и „ПЛЕСИО КОМПЮТЪРС“ЕАД,  ЕИК 131262158, участници в процедура

„Доставка на нерециклирана копирна хартия за нуждите на Агенция по вписванията”, №1947 в СЕВОП

Отваряне на ценовите оферти: 15.05.2020 г., 14:00 ч.