Върни се горе

До „БЪЛГАРСКИ ПОЩИ“ЕАД, ЕИК 121396123, и МиБМ ЕКСПРЕС ООД, ЕИК 131394882, участници в процедура

„Предоставяне на куриерски услуги за нуждите на Агенция по вписванията“, 2429 в СЕВОП, по рамково споразумение №СПОР-12/30.06.2020 г. на Министерство на финансите

Отваряне на ценовите оферти: 15.03.2021 г., 10:00 ч.

Съобщение за отваряне на ценовите оферти
docx файл, 15,1 KB, качено на 10.03.2021

docx document