Върни се горе

До "Транс Ко 04"ЕООД, "Офис Експрес Сървис" АД и "Кукуда Груп" ООД, участници в публично състезание с предмет: "Доставка на хигиенни материали за нуждите на Агенция по вписванията": отварянето на ценовите предложения е насрочено за 24.06.2019 г., 11:00 ч.