Върни се горе

Агенция по вписванията уведомява, че на 30.09.2015 г. от 14:00 часа в сградата на Агенция по вписванията, ул. „Елисавета Багряна“ № 20, етаж 3, заседателна зала, ще бъдат отворени и оповестени ценови предложения по обществена поръчка с предмет: „Извънгаранционно обслужване и сервиз на техническото осигуряване в Агенция по вписванията“, открита с Решение №РД-04-23 от 08.07.2015 г. на изпълнителния директор на Агенция по вписванията, №00447-2015-0011 в Регистъра на обществените поръчки.