Върни се горе

Агенция по вписванията уведомява, че на 06.11.2015 г. от 10:00 часа в сградата на Агенция по вписванията, ул. „Елисавета Багряна“ № 20, етаж 3, заседателна зала, ще бъдат отворени и оповестени ценови предложения по обществена поръчка с предмет: Закупуване на нови лицензи за СУБД Oracle, открита с Решение №РД-04-30/29.09.2015 г. на изпълнителния директор на Агенция по вписванията, №00447-2015-0013 в Регистъра на обществените поръчки.