Върни се горе

Агенция по вписванията уведомява, че на 06.10.2015 г. от 11:00 часа в сградата на Агенция по вписванията, ул. „Елисавета Багряна“ № 20, етаж 3, заседателна зала, ще бъдат отворени и оповестени ценови предложения по обществена поръчка с предмет: „Доставка на канцеларски материали за нуждите на Агенция по вписванията”, открита с Решение №РД-04-21 от 26.06.2015 г. на изпълнителния директор на Агенция по вписванията, №00447-2015-0009 в Регистъра на обществените поръчки.