Върни се горе

Агенция по вписванията съобщава, че на 05.06.2015 г. от 11:00 часа в сградата на Агенция по вписванията, ул. Елисавета Багряна № 20, ет. 3 ще бъдат отворени ценови предложения по обществена поръчка с предмет: „Разработване и внедряване на интегрирана система за управление (ИСУ) съгласно изискванията на международните стандарти за управление на качеството EN ISO 9001:2008 и за управление на информационната сигурност ISO/IEC 27001:2013“.

Класирането на участниците по технически показатели е както следва

„Интер консулт нова“ – 70 точки;

ДЗЗД „Топ мениджмънт адвайзорс“ – 66 точки;

Консорциум „Телелинк-фокус” – 70 точки;

Обединение „Принтек Суис“ – 70 точки;

ДЗЗД „Бенчмарк – сълюшънс“ – 70 точки.