Върни се горе

Агенция по вписванията, гр. София, ул. „Елисавета Багряна” № 20, уведомява, че отварянето на офертите по обществената поръчка за избор на изпълнител, която ще бъде възложена по реда на Глава 8“а“ от ЗОП чрез публична покана, за сключване на договор с предмет: „Сервиз и профилактика на пожарогасители, собственост на Агенция по вписванията”, ще се извърши на 23.11.2015 г., от 11:00 ч. в сградата на Агенция по вписванията, ул. „Елисавета Багряна“ № 20, етаж 3, заседателна зала.