Върни се горе

Агенция по вписванията уведомява, че на 12.05.2016 г. от 11:00 часа в сградата на Агенция по вписванията, ул. „Елисавета Багряна“ № 20, етаж 3, заседателна зала, ще бъдат отворени офертите по обществена поръчка с предмет Поддръжка на информационните системи, администрирани от Агенция по вписванията”, открита с Решение РД-04-1 от 06.01.2016 г. на изпълнителния директор на Агенция по вписванията, № 00447-2016-0001 в Регистъра на обществените поръчки.