Върни се горе

До "СИЕНСИС“ АД; „ССАРМ“ ЕООД; „Парафлоу Комуникейшънс“ООД и „Телелинк бизнес сървисис“ ЕАД, участници в договаряне без предварително обявление по чл. 79, ал. 1, т. 4 от ЗОП с предмет: „Надграждане на съществуващите дискови масиви за съхранение на данни DELL EMC Unity 400:

Издадено е решение за класиране и определяне на изпълнител №РД-04-23/22.10.2018 г.

Решение: