Върни се горе

До ПЛЕСИО КОМПЮТЪРС ЕАДРОЕЛ 98 ООДКООПЕРАЦИЯ „ПАНДА“,  Ронос ООД, участници в малка състезателна процедура №0839 в СЕВОП: издадено е решение за избор на изпълнител №РД-04-16 от 27.07.2018 г.

Решение: