Върни се горе

До "РОЕЛ-98"ООД, ЕИК: 121798467, "ПЛЕСИО КОМПЮТЪРС"ЕАД, ЕИК: 131262158, И "МУЛТИКО 92"ООД, ЕИК: 040606358, участници в процедура на вътрешен конкурентен избор с предмет "Доставка на нерециклирана копирна хартия за нуждите на Агенция по вписванията", №1947 в СЕВОП:

Решение №РД-04-10 от 21.05.2020 г. за определяне на изпълнител: доклад, решение