Върни се горе

До: Роел-98 ООД, Кооперация "Панда", Мултико 92 ООД, участници в малка състезателна процедура №946 в СЕВОП с предмет: „Доставка на нерециклирана копирна хартия за нуждите на Агенция по вписванията“ - 2: издадено е Решение за избор на изпълнител №РД-04-18/10.09.2018 г.

Решение: