Върни се горе

Съобщение до участниците в  поръчка "Изработка на шумопонижаващи съоръжения за група климатични тела на адрес гр. София, ул. „Елисавета Багряна“ № 20", възлагана чрез обява: протоколът за избор на изпълнител е утвърден на 02.10.2017 г. и е изпратен до участниците. Публикуван е на профила на купувача в преписката на поръчката на адрес: