Върни се горе

Съобщение до участниците в  поръчка "Довършителни строително-монтажни работи в самостоятелни обекти, намиращи се в сграда с идентификатор 72624.607.998.2 – частна общинска собственост, намираща се на бул. „Добруджа № 32а, гр. Добрич", възлагана чрез обява: протоколът за избор на изпълнител е утвърден на 22.11.2017 г. и е изпратен до участниците. Публикуван е на профила на купувача в преписката на поръчката на адрес: