Върни се горе

Директно възлагане на поръчка: „Ремонт на помещения за Служба по вписванията – Айтос“, находящи се втори етаж от ЖСК, в кв. 119 „а“, поземлен имот № 2060 по плана на гр. Айтос“ с прогнозна стойност до 8 055 /осем хиляди и петдесет и пет/ лева без включен ДДС.

Срок: до 7 работни дни от публикуване на съобщението.

Покана
docx файл, 17,3 KB, качено на 17.06.2020

docx document

Техническа спецификация
pdf файл, 322,4 KB, качено на 17.06.2020

pdf document

Количествена сметка
xlsx файл, 12,5 KB, качено на 17.06.2020

xlsx document