Върни се горе

До  ПЛЕСИО КОМПЮТЪРС ЕАД,  МУЛТИКО 92 ООД Ронос ООД,  РОЕЛ 98 ООД, участници в малка състезателна процедура №875 в СЕВОП: издадено е решение за избор на изпълнителРД-04-15 от 27.07.2018 г.

Решение: