Върни се горе

До „РОЕЛ-98“ООД,  ЕИК 121798467, Кооперация „Панда“, ЕИК 000885099, и "ОФИС КОНСУМАТИВИ" ООД,  ЕИК 201417931, участници в процедура

 

„Доставка на канцеларски материали за нуждите на Агенция по вписванията”, №2055 в СЕВОП

 

Отваряне на ценовите оферти: 07.07.2020 г., 10:00 ч.

Отваряне на ценови оферти - Канцеларски 2020.doc
doc файл, 22,0 KB, качено на 02.07.2020

doc document