Върни се горе

Дата на създаване на преписката: 7 Юли 2015

Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 16 Юли 2015

Идентификационен номер на електронната преписка: 92-06-37 от 2015

Разяснения
pdf файл, 339,4 KB, качено на 10.07.2015

pdf document

Образци
docx файл, 22,3 KB, качено на 07.07.2015

docx document

Техническо предложение ОП 1
doc файл, 62,0 KB, качено на 07.07.2015

doc document

Техническо предложение ОП 2
doc файл, 62,0 KB, качено на 07.07.2015

doc document

Указания за участие
doc файл, 54,0 KB, качено на 07.07.2015

doc document

Приложение 1
docx файл, 20,3 KB, качено на 07.07.2015

docx document

Приложение 2
docx файл, 20,8 KB, качено на 07.07.2015

docx document

технически спецификации
doc файл, 48,5 KB, качено на 07.07.2015

doc document

Ценово ОП 1.doc
doc файл, 94,5 KB, качено на 07.07.2015

doc document

Ценово ОП 2.doc
doc файл, 131,0 KB, качено на 07.07.2015

doc document

Протокол на комисията
pdf файл, 3,8 MB, качено на 17.07.2015

pdf document

Публична покана
външна връзка

 document

Плащания по договорите
xlsx файл, 12,4 KB, качено на 06.04.2017

xlsx document