Върни се горе

Дата на създаване на преписката: 25 Ноев. 2015

Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 4 Дек. 2015

Идентификационен номер на електронната преписка: 92-03-37/2015

 Закупуване на 12бр. техническа поддръжка за 1 процесор за 1 година (VS5-ENT-PL-G-SSS-C Basic Support/Subscription for VMware vSphere 5 Enterprise Plus for 1 processor for 1 year) съгласно актуалната лицензионна политика на компанията VMware - производител на софтуер за виртуализация

Съдържание
doc файл, 35,5 KB, качено на 25.11.2015

doc document

Техническо задание
doc файл, 370,0 KB, качено на 25.11.2015

doc document

Оферта
docx файл, 18,4 KB, качено на 25.11.2015

docx document

Образци
docx файл, 26,3 KB, качено на 25.11.2015

docx document

Техническо предложение
docx файл, 17,1 KB, качено на 25.11.2015

docx document

Ценово предложение
doc файл, 46,5 KB, качено на 25.11.2015

doc document

Декларация по чл. 47, ал. 5 от ЗОП
docx файл, 24,4 KB, качено на 25.11.2015

docx document

Проект на договор
doc файл, 45,0 KB, качено на 25.11.2015

doc document

Протокол
pdf файл, 518,5 KB, качено на 10.12.2015

pdf document

Договор №93-00-124/18.12.2015 г. с "Контракс" АД
pdf файл, 2,5 MB, качено на 18.12.2015

pdf document