Върни се горе

Дата на създаване на преписката: 25 Юни 2015

Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 3 Юли 2015

Идентификационен номер на електронната преписка: 92-03-16/2015

Агенция по вписванията използва сложна информационна инфраструктура, за да изпълнява законовите си задължения като администратор на четири национални регистъра: Търговски регистър, Имотен регистър, Регистър Булстат и Регистър на имуществените отношения на съпрузите. Към настоящия момент в мрежата на Агенция по вписванията е внедрена система за централизирано наблюдение и управление на мрежова и информационна инфраструктура WhatsUp Gold Premium Edition v15.0.1 Build 434. Системата е лицензирана (Perpetual License Type) да обслужва до 500 устройства и е инсталирана върху предназначен за нея отделен (dedicated) сървър. Целта на обществената поръчка е осигуряване на поддръжка на описаната система.

Техническо предложение
doc файл, 62,0 KB, качено на 25.06.2015

doc document

Техническа спецификация
doc файл, 261,0 KB, качено на 25.06.2015

doc document

Образци
docx файл, 24,4 KB, качено на 25.06.2015

docx document

Проект на договор
doc файл, 60,0 KB, качено на 25.06.2015

doc document

Ценово предложение
doc файл, 60,5 KB, качено на 25.06.2015

doc document

Указания за участие
doc файл, 51,5 KB, качено на 25.06.2015

doc document

Към страницата на АОП
външна връзка

 document