Върни се горе

Дата на създаване на преписката: 24 Април 2015

Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 7 Май 2015

Идентификационен номер на електронната преписка: 92-03-4/2015 г.

Осигуряване на поддръжка на система за управление на бази данни „INFORMIX" за срок от една година

Протокол
pdf файл, 151,1 KB, качено на 19.05.2015

pdf document

Договор
pdf файл, 2,8 MB, качено на 01.06.2015

pdf document

Ценово предложение
doc файл, 60,0 KB, качено на 24.04.2015

doc document

Указания
doc файл, 50,0 KB, качено на 24.04.2015

doc document

Техническо предложение
doc файл, 62,0 KB, качено на 24.04.2015

doc document

Технически спецификации
doc файл, 106,5 KB, качено на 24.04.2015

doc document

Проект на договор
doc файл, 59,0 KB, качено на 24.04.2015

doc document

Образци
docx файл, 24,4 KB, качено на 24.04.2015

docx document