Върни се горе

Дата на създаване на преписката: 11 Ноев. 2015

Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 20 Ноев. 2015

Идентификационен номер на електронната преписка: 92-06-25/2015

Техническа спецификация
docx файл, 21,3 KB, качено на 11.11.2015

docx document

Териториални звена на АВ
docx файл, 46,1 KB, качено на 11.11.2015

docx document

Пожарогасители на АВ
doc файл, 239,5 KB, качено на 11.11.2015

doc document

ДОГОВОР
docx файл, 37,2 KB, качено на 11.11.2015

docx document

Оферта
docx файл, 17,9 KB, качено на 11.11.2015

docx document

Техническо предложение
docx файл, 18,9 KB, качено на 11.11.2015

docx document

образци
docx файл, 25,3 KB, качено на 11.11.2015

docx document

Декларация по чл.47 ал.5
docx файл, 23,6 KB, качено на 11.11.2015

docx document

условия и ред на възлагане
doc файл, 68,0 KB, качено на 12.11.2015

doc document

Ценово предложение
doc файл, 44,0 KB, качено на 16.11.2015

doc document

Съобщение за отваряне на офертите
docx файл, 14,6 KB, качено на 18.11.2015

docx document

Протокол
pdf файл, 436,3 KB, качено на 10.12.2015

pdf document

Договор
pdf файл, 832,2 KB, качено на 15.01.2016

pdf document

Към страницата на АОП
външна връзка

 document