Върни се горе

Дата на създаване на преписката: 10 Ноев. 2015

Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 19 Ноев. 2015

Сертификация на интегрирана система за управление съгласно изискванията на международния стандарт за управление на качество EN ISO 9001:2008” и поддържане на сертифицирана ИСУК, за период от 3 /три/ години . Изпълнението включва и поддържане на сертифицирана ИСУК, за период от 3 /три/ години и извършване на контролни и/или ресертификационни одити, за период от 3 години след издаването на ISO сертификатите по предложения план.

в изпълнение на Дейност 2: Сертификация на интегрирана система за управление съгласно международните стандарти за качество EN ISO 9001:2008 и за защита на информационната сигурност ISO/IEC 27001:2013“,

 изпълнявана по проект „Агенция по вписванията – модерна, гъвкава и надеждна администрация”, в изпълнение на Договор № 13-31-27/30.04.2014г., финансиран от Оперативна програма „Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд
 

Договор
doc файл, 149,5 KB, качено на 10.11.2015

doc document

Ценово предложение
doc файл, 37,0 KB, качено на 10.11.2015

doc document

Указания
doc файл, 101,0 KB, качено на 10.11.2015

doc document

Техническо задание
doc файл, 238,0 KB, качено на 10.11.2015

doc document

Техническо предложение
doc файл, 61,5 KB, качено на 10.11.2015

doc document

Списък на услугите
doc файл, 45,0 KB, качено на 10.11.2015

doc document

Декларации
docx файл, 24,2 KB, качено на 10.11.2015

docx document

разяснения
pdf файл, 67,0 KB, качено на 12.11.2015

pdf document

Протокол
pdf файл, 2,7 MB, качено на 25.11.2015

pdf document

Договор
pdf файл, 3,4 MB, качено на 15.03.2016

pdf document

Към страницата на АОП
външна връзка

 document