Върни се горе

Дата на създаване на преписката: 27 Ноев. 2015

Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 8 Дек. 2015

Идентификационен номер на електронната преписка: 91-00-56/2013

Обособена позиция 1: „Запознаване, интерпретация и методи за внедряване и поддържане на интегрирана система за управление съгласно изискванията на ЕN ISO 9001:2008 и EN/IEC ISO 27001:2013“. Обособена позиция 2: „Вътрешни одитори на интегрирана Система за управление съгласно изискванията на ЕN ISO 9001: 2008 и EN/IEC ISO 27001:2013“ Агенция по вписванията следва да възложи настоящата обществена поръчка с цел да бъдат запознати служителите с интерпретацията и методите за внедряване и поддържане на интегрирана система за управление съгласно изискванията на ЕN ISO 9001:2008 и EN/IEC ISO 27001:2013 и обучение на вътрешни одитори на интегрирана Система за управление съгласно изискванията на ЕN ISO 9001: 2008 и EN/IEC ISO 27001:2013 Поръчката се изпълнява по проект: „Агенция по вписванията – модерна, гъвкава и надеждна администрация”, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд”, по договор № 13-31-27/30.04.2014г. Изпълнението следва да се осъществи чрез провеждане на обучения за служители и вътрешни одитори по стандартите ЕN ISO 9001: 2008 и EN/IEC ISO 27001:2013

Проект на договор ОП 1.doc
doc файл, 132,5 KB, качено на 27.11.2015

doc document

Указания
doc файл, 96,0 KB, качено на 27.11.2015

doc document

Техническо задание
doc файл, 259,0 KB, качено на 27.11.2015

doc document

Образец на оферта
docx файл, 18,2 KB, качено на 27.11.2015

docx document

Списък на експертите
doc файл, 42,5 KB, качено на 27.11.2015

doc document

Списък на услугите
doc файл, 45,0 KB, качено на 27.11.2015

doc document

Проект на договор ОП 2
doc файл, 132,5 KB, качено на 27.11.2015

doc document

техническо предложение ОП 1
doc файл, 62,0 KB, качено на 27.11.2015

doc document

техническо предложение ОП 2
doc файл, 61,5 KB, качено на 27.11.2015

doc document

Декларации
docx файл, 24,2 KB, качено на 27.11.2015

docx document

ценово предложение ОП 1
doc файл, 36,5 KB, качено на 27.11.2015

doc document

ценово предложение ОП 2
doc файл, 36,5 KB, качено на 27.11.2015

doc document

Протокол
pdf файл, 2,8 MB, качено на 18.12.2015

pdf document