Върни се горе

Дата на създаване на преписката: 29 Ян. 2016

Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 10 Фев. 2016

Предоставянето на услугата включва осигуряването за срок от 12 месеца на следните услуги: На адрес: София, ул.”Елисавета Багряна” 20 • Локална свързаност (Инфраструктурни услуги) през оптична преносна среда MAN порт и 1 бр. VLAN 1Gbps: o Симетричен инф.капацитет за достъп до Международен интернет: 30 Mbps; o Симетричен инф.капацитет за достъп до Локален интернет: 100 Mbps. • Телевизионен сигнал: o Цифров телевизионен сигнал доставен през медна преносна среда до 3 бр. точки: ДТБ 150 ТВ програми; o Предоставено оборудване за ТВ сигнал: Цифров декодер 3 бр. - ADB ; На адрес: София,”Бизнес парк” сграда 11Б • Локална свързаност (Инфраструктурни услуги) през оптична преносна среда MAN порт и 1 бр. VLAN 1Gbps: o Симетричен инф.капацитет за достъп до Международен интернет: 30 Mbps; o Симетричен инф.капацитет за достъп до Локален интернет: 100 Mbps.
 

Декларации
docx файл, 23,4 KB, качено на 29.01.2016

docx document

Договор
doc файл, 76,0 KB, качено на 29.01.2016

doc document

Технически спецификации
doc файл, 352,5 KB, качено на 29.01.2016

doc document

Техническо предложение
doc файл, 60,5 KB, качено на 29.01.2016

doc document

Указания
doc файл, 56,0 KB, качено на 29.01.2016

doc document

Ценово предложение
doc файл, 36,0 KB, качено на 29.01.2016

doc document

Разяснения 1
pdf файл, 57,9 KB, качено на 04.02.2016

pdf document

Разяснения 2
pdf файл, 67,8 KB, качено на 04.02.2016

pdf document

Протокол на комисията
pdf файл, 891,0 KB, качено на 17.02.2016

pdf document

Договор
pdf файл, 591,3 KB, качено на 24.03.2016

pdf document

Към страницата на АОП
външна връзка

 document

Плащания по договор №93-00-13/02.03.2016 г. с "БТК" ЕАД
xlsx файл, 12,2 KB, качено на 24.04.2017

xlsx document