Върни се горе

Дата на създаване на преписката: 2 Фев. 2016

Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 11 Фев. 2016

Идентификационен номер на електронната преписка: 92-03-42/2015

Обособени позиции: Позиция 1: „Предоставяне на далекосъобщителни услуги чрез обществена подвижна клетъчна мрежа по стандарта GSM и UMTS с национално покритие”, Позиция 2: „Предоставяне на далекосъобщителни услуги чрез фиксирана телефония за нуждите на Агенция по вписванията” Агенция по вписванията следва да възложи настоящата обществена поръчка с цел да осигури нормално функциониране и изпълнение на задълженията й като администратор на пет национални регистъра. Срокът за изпълнение е една година или до изчерпване на прогнозната стойност.
Прогнозна стойност: 66 000 лв. без ДДС. Прогнозна стойност по позиции: 
Позиция 1: „Предоставяне на далекосъобщителни услуги чрез обществена подвижна клетъчна мрежа по стандарта GSM и UMTS с национално покритие” – до 19 000 лв. без ДДС, Позиция 2: „Предоставяне на далекосъобщителни услуги чрез фиксирана телефония за нуждите на Агенция по вписванията” – до 47 000 лв. без ДДС

Пълно описание и Технически спецификации
doc файл, 586,5 KB, качено на 02.02.2016

doc document

Декларации
docx файл, 23,1 KB, качено на 02.02.2016

docx document

ДОГОВОР_ОП 1_GSM
docx файл, 29,2 KB, качено на 02.02.2016

docx document

ДОГОВОР_ОП 2_фиксирана телефония
docx файл, 29,1 KB, качено на 02.02.2016

docx document

Указания
doc файл, 59,5 KB, качено на 02.02.2016

doc document

ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ ПО ОП1
docx файл, 21,3 KB, качено на 02.02.2016

docx document

TEХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ по ОП2
docx файл, 18,2 KB, качено на 02.02.2016

docx document

ЦЕНОВА ОФЕРТА по ОП1
docx файл, 15,5 KB, качено на 02.02.2016

docx document

ЦЕНОВА ОФЕРТА по ОП2
docx файл, 15,7 KB, качено на 02.02.2016

docx document

Договор по ОП 2 (фиксирана телефония)
pdf файл, 5,4 MB, качено на 16.03.2016

pdf document

Договор по ОП 1 (мобилни телефони)
pdf файл, 4,9 MB, качено на 16.03.2016

pdf document

Към страницата на АОП
външна връзка

 document

Протокол на комисията
pdf файл, 1,0 MB, качено на 16.02.2016

pdf document