Върни се горе

Дата на създаване на преписката: 6 Окт. 2014

Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 16 Окт. 2014

Идентификационен номер на електронната преписка: 04-00-35/14

ПРЕССЪОБЩЕНИЕ
doc файл, 101,5 KB, качено на 24.10.2014

doc document

Образец на договор
doc файл, 76,5 KB, качено на 24.10.2014

doc document

Техническо задание
doc файл, 111,5 KB, качено на 24.10.2014

doc document

Указания за участие
doc файл, 140,5 KB, качено на 24.10.2014

doc document

ПРОТОКОЛ
pdf файл, 1001,9 KB, качено на 11.11.2014

pdf document

Приемо-предавателен протокол
pdf файл, 85,4 KB, качено на 23.12.2014

pdf document

Договор за консултантски услуги
pdf файл, 647,8 KB, качено на 23.12.2014

pdf document

Публична покана
външна връзка

 document