Върни се горе

Дата на създаване на преписката: 19 Ноев. 2014

Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 28 Ноев. 2014

Идентификационен номер на електронната преписка: 04-00-59/2014

Договор за консултантски услуги
pdf файл, 989,9 KB, качено на 09.01.2015

pdf document

Извършени плащания по Договор
xlsx файл, 11,2 KB, качено на 28.04.2015

xlsx document

Декларации
doc файл, 103,0 KB, качено на 19.11.2014

doc document

Проект на договора
doc файл, 77,0 KB, качено на 19.11.2014

doc document

Прессъобщение
doc файл, 101,0 KB, качено на 19.11.2014

doc document

Техническо задание
doc файл, 111,0 KB, качено на 19.11.2014

doc document

Указания за участие
doc файл, 142,5 KB, качено на 19.11.2014

doc document

Окончателен приемо-предавателен протокол
pdf файл, 46,0 KB, качено на 28.04.2015

pdf document

Приемо-предавателен протокол
pdf файл, 88,5 KB, качено на 24.01.2015

pdf document