Върни се горе

Дата на създаване на преписката: 29 Ян. 2016

Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 9 Фев. 2016

Поръчката включва абонаментното обслужване, абонаментното поддържане и техническото обслужване на асаньсорните уредби в сградата на Агенция по вписванията в гр. София, ул. "Елисавета Багряна" 20.

Ценово предложение
docx файл, 28,5 KB, качено на 29.01.2016

docx document

Договор
doc файл, 104,0 KB, качено на 29.01.2016

doc document

Декларация по чл. 47, ал. 5 ЗОП
docx файл, 23,6 KB, качено на 29.01.2016

docx document

Технически спецификации
docx файл, 29,8 KB, качено на 29.01.2016

docx document

Декларации
docx файл, 23,7 KB, качено на 29.01.2016

docx document

Техническо предложение
docx файл, 38,3 KB, качено на 29.01.2016

docx document

Указания
docx файл, 31,6 KB, качено на 29.01.2016

docx document

Договор
pdf файл, 1,3 MB, качено на 23.03.2016

pdf document

Към страницата на АОП
външна връзка

 document

Протокол на комисията
pdf файл, 268,8 KB, качено на 17.02.2016

pdf document