Върни се горе

Дата на създаване на преписката: 24 Юни 2015

Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 6 Юли 2015

Идентификационен номер на електронната преписка: 92-06-19/2015

Обособена позиция 1: „Осъществяване на услуги по хигиенизиране на работните помещения в сградата на Агенция по вписванията – гр. София“

Обособена позиция 2: „Осъществяване на услуги по хигиенизиране на работните помещения в сградата на Агенция по вписванията – гр. Бургас“

Обособена позиция 3: „Осъществяване на услуги по хигиенизиране на работните помещения в сградата на Агенция по вписванията – гр. Враца“

Обособена позиция 4: „Осъществяване на услуги по хигиенизиране на работните помещения в сградата на Агенция по вписванията – гр. Габрово“

Обособена позиция 5: „Осъществяване на услуги по хигиенизиране на работните помещения в сградата на Агенция по вписванията – гр. Добрич“

Обособена позиция 6: „Осъществяване на услуги по хигиенизиране на работните помещения в сградата на Агенция по вписванията – гр. Ловеч“

Обособена позиция 7: „Осъществяване на услуги по хигиенизиране на работните помещения в сградата на Агенция по вписванията – гр. Плевен“

Обособена позиция 8: „Осъществяване на услуги по хигиенизиране на работните помещения в сградата на Агенция по вписванията – гр. Русе“

Обособена позиция 9: „Осъществяване на услуги по хигиенизиране на работните помещения в сградата на Агенция по вписванията – гр. Разград“

Обособена позиция 10: „Осъществяване на услуги по хигиенизиране на работните помещения в сградата на Агенция по вписванията – гр. Силистра“

Обособена позиция 11: „Осъществяване на услуги по хигиенизиране на работните помещения в сградата на Агенция по вписванията – гр. Смолян“

Обособена позиция 12: „Осъществяване на услуги по хигиенизиране на работните помещения в сградата на Агенция по вписванията – гр. Стара Загора“

Обособена позиция 13: „Осъществяване на услуги по хигиенизиране на работните помещения в сградата на Агенция по вписванията – гр. Търговище“

Обособена позиция 14: „Осъществяване на услуги по хигиенизиране на работните помещения в сградата на Агенция по вписванията – гр. Шумен“

Техническо задание ОП 1 - София
doc файл, 44,5 KB, качено на 24.06.2015

doc document

Техническо задание ОП 14 - Шумен
doc файл, 43,0 KB, качено на 24.06.2015

doc document

Техническо задание ОП 13 - Търговище
doc файл, 44,0 KB, качено на 24.06.2015

doc document

Техническо задание Стара Загора - ОП 12
doc файл, 44,0 KB, качено на 24.06.2015

doc document

Техническо задание ОП 11 - Смолян
doc файл, 44,0 KB, качено на 24.06.2015

doc document

Техническо задание ОП 10 - Силистра
doc файл, 44,0 KB, качено на 24.06.2015

doc document

Техническо задание ОП 9 - Разград
doc файл, 44,0 KB, качено на 24.06.2015

doc document

Техническо задание ОП 8 - Русе
doc файл, 44,0 KB, качено на 24.06.2015

doc document

Техническо задание ОП 7 - Плевен
doc файл, 44,0 KB, качено на 24.06.2015

doc document

Техническо задание ОП 6 - Ловеч
doc файл, 43,5 KB, качено на 24.06.2015

doc document

Техническо задание ОП 5 - Добрич
doc файл, 43,0 KB, качено на 24.06.2015

doc document

Техническо задание ОП 4 - Габрово
doc файл, 44,0 KB, качено на 24.06.2015

doc document

Техническо задание ОП 3 - Враца
doc файл, 43,0 KB, качено на 24.06.2015

doc document

Техническо задание ОП 2 - Бургас
doc файл, 44,0 KB, качено на 24.06.2015

doc document

Изисквания и указания към участниците
docx файл, 24,2 KB, качено на 24.06.2015

docx document

Образци
docx файл, 24,8 KB, качено на 24.06.2015

docx document

Проект на договор
docx файл, 40,3 KB, качено на 24.06.2015

docx document

Образец на декларация чл. 47 ал.5 ЗОП.docx
docx файл, 24,3 KB, качено на 24.06.2015

docx document

Протокол на комисията
pdf файл, 2,4 MB, качено на 17.07.2015

pdf document

Договор по ОП 10 - гр. Силистра
pdf файл, 2,7 MB, качено на 10.08.2015

pdf document

Договор по ОП 11 - гр. Смолян
pdf файл, 407,5 KB, качено на 10.08.2015

pdf document

Договор по ОП 12 - гр. Стара Загора
pdf файл, 2,8 MB, качено на 10.08.2015

pdf document

Договор по ОП 13 - гр. Търговище
pdf файл, 2,7 MB, качено на 10.08.2015

pdf document

Договор по ОП 3 - гр. Враца
pdf файл, 2,4 MB, качено на 10.08.2015

pdf document

Договор по ОП 4 - гр. Габрово
pdf файл, 2,5 MB, качено на 10.08.2015

pdf document

Договор по ОП 14 - гр. Шумен
pdf файл, 2,4 MB, качено на 10.08.2015

pdf document

Договор по ОП 5 - гр. Добрич
pdf файл, 2,7 MB, качено на 10.08.2015

pdf document

Договор по ОП 6 - гр. Ловеч
pdf файл, 2,4 MB, качено на 10.08.2015

pdf document

Договор по ОП 7 - гр. Плевен
pdf файл, 2,4 MB, качено на 10.08.2015

pdf document

Договор по ОП 9 - гр. Разград
pdf файл, 2,4 MB, качено на 10.08.2015

pdf document

Договор по ОП 8 - гр. Русе
pdf файл, 2,4 MB, качено на 10.08.2015

pdf document

Договор по ОП 1 - гр. София
pdf файл, 2,6 MB, качено на 10.08.2015

pdf document

Договор по ОП 2 - гр. Бургас
pdf файл, 1,3 MB, качено на 17.09.2015

pdf document

Към страницата на АОП
външна връзка

 document